गर्दा गर्दै पिसाब लाग्छ किन हाेला


गर्दा गर्दै पिसाब लाग्छ किन हाेला

प्रतिक्रिया दिनुहोस