पर्वतको कुश्मास्थित ज्ञादीको अधिकारी फाँटमा गहुँबालीको हरियाली र पहेँलपुर तोरीबाली

पर्वतको कुश्मास्थित ज्ञादीको अधिकारी फाँटमा गहुँबालीको हरियाली र पहेँलपुर तोरीबाली