गर्दा गर्दै पिसाब लाग्छ किन हाेला

गर्दा गर्दै पिसाब लाग्छ किन हाेला https://youtu.be/T73V-7sejmE